HJORTJAKT

Jakten börjar med vaktjakt 1.9. Fällt byte tillfaller skytten som även betalar licensen. Anmäl till jaktledaren Hans Berg 040 830 7740  förrän du far på jakt. Anmälan tas emot med SMS eller WhatsApp meddelande mellan kl 12-16:00. För jakt följande dags morgon tas meddelande emot kl 19-21:00. En WhatsApp grupp har skapats för ändamålet. Reserveringar som kommer via telefonsamtal eller SMS meddelas till WhatsApp gruppen. 

Vi börjar jakten med att koncentrera oss på kalv, ensamma hindar (skall dubbelkollas att de verkligen är ensamma innan skottet går) samt små 1-3 taggars bockar. I direktivet finns anvisningar gällande bockarnas horn. Närmare avskjutningsdirektiv ges i WhatsApp gruppen. 28.12 är läget att vi har en av vardera kalv och  hind. 

Direktiv-för-hjortjakten-2018.

I direktivet finns även våra officiella vaktpass ställen, totalt 16 stycken. Man har rätt att använda samma pass endast en gång per vecka. Ifall ingen har reserverat passet under dagens lopp kan man även få reservera det en gång till.

Totalt har 50 personer anmält sig till jakten.

Tilldelningen är 22 licenser baserat på 7 + 7 vuxna och 16 kalvar.  Vi fick 21 november två tilläggslicenser, 1 hind och en bock. Varje jägare har rätt att skjuta ett vuxet djur samt kalvar, förutsätter att det finns kvar på tilldelningen.

Jaktresultat

Skall anmälas till jaktledaren helst med foto samt uppgifter om vad, var samt slaktvikt. 

3.9 Hind, Panike
9.9 Hind , Degerverkan
11.9 Bock, 2 taggar, Haggisgrund
12.9 Kalv, Skäriskatan
23.9 Bock, 3 taggar, Mjödskär
27.9 Kalv, Panike
1.10 Hind, Spikaris
4.10 Kalv, Arthuras
5.10 Kalv, Panike
8.10 Kalv, Gloet
16.10 Kalv, Grillskär (Gisselskär), på drev
22.10 Kalv, Granskär
24.10 Kalv, Panike
24.10 Bock, två taggar, Tallusskatan
26.10 Kalv, Vistan, på drev
29.10 Bock, 5 taggar, Alören
30.10 Kalv, Panike
30.10 Kalv, Panike
1.11 Kalv, Alören
2.11 Bock, två taggar, Ådmossen
4.11 Bock, åtta taggar, Anna Lisas grund
4.11 Bock, två taggar, Ådmossan
5.11 Hind, Haggisgrund
6.11 Kalv, Arturas, Panike
19.11 Hind, Tallusskatan
19.11 Hind, Arthuras
20.11 Kalv, Brunnen
5.12 Kalv, Vedabådan
9.12 Bock, Panike
27.12 Bock, Söderudden