ÄLGJAKT

Antalet deltagare i älgjakten är 40 skyttar och 20 drevkarlar/kvinnor.

Direktiv till älgjakt 2018

7 kor, 7 tjurar och 15 kalvar är tilldelningen.

Resultat

1 tjur,  13.10 Domarskat
1 tjur,  13.10 Domarskat
1 tjur,  13.10 Domarskat
1 tjur,  13.10 Langolaande
1 kalv, 13.10 Furuskärsfladan

1 kalv,  14.10 Kobbvägen
1 ko, 14.10 Kobbvägen

1 kalv, 15.10 Panike
1 kalv, 15.10 Panike
1 kalv, 15.10 Panike
1 ko, 15.10 Panike

26.10 Ingen fångst
1 kalv, 27.10, Kobbon
1 kalv, 27.10 Alören

2 kalvar, 28.10 Panike
1 tjur, 28.10 Idören
1 tjur, 28.10 Söderudden